This website uses cookies. By using the website you consent to cookie files being saved in your web browser, according to the browser's setting.

I Ty możesz zostać członkiem Fundacji

Członkiem Fundacji może zostać każda firma, która jest zainteresowana popieraniem i promowaniem potrzeby korporacyjnej odpowiedzialności społecznej. Aby otrzymać Golden Seal of Approval (Złotą Pieczęć Aprobaty) – znak Fundacji, trzeba wypełnić Oświadczenie Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej, które jest dostępne na stronie Fundacji www.fcsr.pl. Należy także zadeklarować propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród udziałowców, kadry zarządzającej, administracji oraz pracowników, powołać zespół dedykowany do opracowania planu działań dla firmyw ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, a także promować wizerunek i działalność FCSR.