This website uses cookies. By using the website you consent to cookie files being saved in your web browser, according to the browser's setting.

Informacje dodatkowe

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest ideą, wg której obowiązkiem świata biznesu jest angażowanie środków finansowych i energii w działania na rzecz szeroko rozumianego dobra społecznego (np. środowiska naturalnego lub lokalnej społeczności). Działania te cieszą się rosnącą popularnością zarówno wśród firm, jak i konsumentów, którzy wybierając produkt z półki sklepowej coraz częściej zwracają uwagę na prospołeczną działalność poszczególnych producentów.