This website uses cookies. By using the website you consent to cookie files being saved in your web browser, according to the browser's setting.

O Fundacji FCSR

Fundacja Foundation For Corporate Social Responsibility, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000180452.

Fundacja „Foundation for Corporate Social Responsibility” jest organizacją działającą od ponad dziewięciu lat, zrzeszającą ponad 80 firm wyznających ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Motywem działania członków Fundacji jest ekonomiczny i intelektualny wkład w polepszenie sytuacji ludzi potrzebujących i lokalnych społeczności.

Fundacja stawia sobie za pierwszorzędny cel opiekę nad dziećmi zamieszkującymi ubogie regiony województwa zachodniopomorskiego. Dotychczasowa działalność Fundacji skupia się przede wszystkim na zapewnieniu dzieciom ciepłego posiłku w ciągu dnia oraz prowadzeniu licznych programów edukacyjnych.