This website uses cookies. By using the website you consent to cookie files being saved in your web browser, according to the browser's setting.

Marzenia się spełniają - Interaktywny Kurs Języka Angielskiego na Platformie e-Learningowej.

W ciągu 10 lat pracy z podopiecznymi dostrzegliśmy potrzebę nauki języka angielskiego w takim stopniu, by w przyszłości nikt z nich nie miał problemu ze znalezieniem pracy; zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Jedna z naszych firm członkowskich Randstad potwierdza fakt, że każda oferta pracy jaka do nich przychodzi, wymaga podstawowej znajomości języka angielskiego.

Początki fundacyjnego programu "Marzenia się spełniają" sięgają 2009 roku. Skierowany jest do chętnych uczniów z klas szkoły podstawowej oraz do klas gimnazjalnych. Co najważniejsze zapewnia kontynuację nauki języka przez pięć lat, począwszy od piątej klasy podstawowej, a skończywszy na klasie trzeciej, z poziomem zaawansowanym. By zwiększyć motywację i tym samym postępy w nauce, co roku organizujemy konkurs na najlepszego ucznia z danej kategorii i obserwujemy, że cieszy się on ogromną popularnością. Poniżej przestawiamy ilość uczestników w poszczególnych latach:

  • 2009/10 - 150 uczestników,
  • 2010/11 - 202 uczestników,
  • 2011/12 - 250 uczestników.

Osobą koordynującą postępy uczniów jest dyrektor regionalny Małgorzata Ciućka, natomiast w każdej szkole wyznaczony jest trener do indywidualnych kontaktów z uczestnikami.

Uczniowie pracują na materiale dostarczonym przez Wydawnictwo Interaktywne Young Digital Planet S.A. z Gdańska. Poszczególne programy to:

  • EuroPlus+ - angielski dla nastolatków - część I i II,
  • Angielski z Cambridge - poziomy: beginner, pre-intermediate, intermediate.

Koszt jednej licencji wynosi 140 PLN.

Jeśli chciałbyś wesprzeć program "Marzenia się spełniają", prosimy o kontakt: fcsr@chasey.ipgate.pl.