This website uses cookies. By using the website you consent to cookie files being saved in your web browser, according to the browser's setting.

Reagan Legacy Foundation - Edukacyjna wycieczka do Stanów Zjednoczonych

Ten wyjątkowy program to kontynuacja naszego programu nauki języka angielskiego " Marzenia się spełniają", skierowana do młodzieży w wieku 16-19 lat. Główne kryteria uczestnictwa to dobre wyniki w naszym konkusie, wysoka średnia ocen (wg amerykańskiego systemu punktowego 2.0).

Liberty Education Tours to edukacyjna wycieczka po Stanach Zjednoczonych, podczas której promowane są wartości i założenia demokracji amerykańskiej realizowane w hasłach równości, wolności i poszanowania praw człowieka głoszonych i promowanych przez Ronalda Reagana. W wycieczce bierze udział młodzież z różnych krajów, m.in.: z Niemiec, Czech i Polski, gdzie nadrzędnym celem jest zbliżenie krajów europejskich z narodem Stanów Zjednoczonych. W programie podróż do Washington D.C. (m.in. zwiedzanie Białego Domu, Sądu Najwyższego), następnie Chicago, Los Angeles, Południowa California, Hollywood i Beverly Hills.

Uczestnicy wycieczki biorą udział w wykładach oraz dyskusjach na następujące tematy:

  • porównanie postaw i założeń ustroju demokratycznego i socjalistycznego,
  • pogłębienie wiedzy na temat założeń i podstaw amerykańskiej wolności i swobody,
  • badanie historii i wpływu komunizmu na współczesną Europę.