Likwidator Fundacji „Foundation for Corporate Social Responsibility” w Świdwinie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000180452 podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały z dnia 31.12.2019 r.
w sprawie likwidacji Fundacji oraz stosownie do postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04.02.2020 roku o sygn. KO.IX NS-REJ.KRS/000755/20/319 wszczęta została likwidacja Fundacji.
Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych, jednakże za pośrednictwem likwidatora wzywa się ewentualnych wierzycieli i inne osoby lub podmioty mające roszczenia wobec Fundacji do kontaktu w terminie do 31.03.2020 r.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja „Foundation for Corporate Social Responsibility” w Likwidacji
Imię i nazwisko:
Barbara Ewa Kruk
tel: 605 786 211
email: foundation@fcsr.pl

EN version:

A liquidator of the Foundation “Foundation for Corporate Social Responsibility” in Świdwin entered into the National Court Register with no. 0000180452 (KRS), intimates that pursuant to December 31, 2019 resolution about the liquidation of the Foundation and according to the decision of the District Court in Koszalin, the 9th Commercial Department of the National Register Court on February 4th, 2020 with reference no. KO.IX NS-REJ.KRS/ 000755/20/319 the liquidation of the Foundation was initiated.

The Foundation has no financial obligations, however on behalf of the liquidator, the Foundation calls possible creditors and other people who hold various claims against the Foundation up to March 31, 2020.

Contact details:

The liquidator of the Foundation „Foundation for Corporate Social responsibility” in liquidation is:

Barbara Ewa Kruk

Phone: 605786 211

e-mail: fundacja@fcsr.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *