Ogłoszenie Announcement

Likwidator Fundacji „Foundation for Corporate Social Responsibility” w Świdwinie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000180452 podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały z dnia 31.12.2019 r. w sprawie likwidacji Fundacji oraz stosownie do postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04.02.2020 roku o sygn. KO.IX NS-REJ.KRS/000755/20/319 […]

Read More