Donate us Your Personal Income Tax for 2017 year!

Your 1% CAN make a 100% difference in their lives!

Dear friends, FCSR Members and Supporters,

For fifteen years now, the Foundation for Corporate Social Responsibility (FCSR) has been helping to empower and educate children in one of Poland’s poorest areas – Zachodniopomorskie.

At the beginning, the primary need in our village schools was just one hot meal a day to help our kids stay alert, make it through the day and be involved in their education. Then, through your generosity, we were able to add some “fun” to their lives with art and dance programs.

With a full belly, the next step was to give our kids hope for a future, beyond the poverty they were experiencing.

Now, our mission is to enrich their lives and to equalize their chances for a better start in the future, by organizing creative activities and programs. We believe our CREATIVE EDUCATION evokes in children a greater eagerness to learn, inspires them to take action, encourages them to acquire knowledge faster and makes them happier both at school and at home. Through a diverse range of after-school classes, kids can discover new ideas and practice new skills that will benefit them for a lifetime.

Click here to find out more: Video=Robotics

Our new classes with ROBOTS will allow children to enter the world of programming through plays with a robot. The programming is in English which is an additional opportunity to learn a foreign language. The cost of implementing the program at one school, including purchase of equipment and holding classes, is circa PLN 10.000. You can become Partner of our new program!

You can provide hope and much  more for these kids by donating 1%  from your Personal Income Tax to FCSR. Just put our KRS 0000 180 452 in your PIT declaration form.

1% can make a 100% difference in their lives!

On behalf of FCSR kids,

Virginia Chasey, President of the Foundation for Corporate Social Responsibility

For more information contact: Marta Waś, Executive Director, marta.was@fcsr.pl

KRS 0000 180 452

Twój 1% daje im szansę na 100% zmiany w ich życiu!

Drodzy przyjaciele i darczyńcy, członkowie Fundacji FCSR,

Od 15 lat Fundacja FCSR działa na rzecz  dzieci w trudnej sytuacji życiowej i finansowej w województwie zachodniopomorskim, w jednym z najuboższych regionów Polski. Zaczynaliśmy od zapewniania dzieciom gorących posiłków w 15 szkołach wiejskich. Często był to ich jedyny gorący posiłek w ciągu dnia. Dzięki Państwu udało nam się przygotować dla naszych podopiecznych 6 milionów obiadów. Dziękujemy!

Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że pełny brzuszek to nie wszystko.

Naszą misją jest poprawa życia dzieci pochodzących z ubogich terenów wiejskich i wyrównanie ich szans na lepszy start w przyszłość poprzez organizowanie kreatywnych zajęć pozalekcyjnych. Wierzymy, że nasza KREATYWNA EDUKACJA wzbudza w dzieciach większe pragnienie zdobywania wiedzy, inspiruje je do działania i dodaje odwagi dzięki czemu mogą szybciej się uczyć oraz są szczęśliwsze zarówno w szkole, jak i w domu. Nasz atrakcyjny wybór zajęć pozalekcyjnych daje możliwość dzieciom poznania nowych pojęć i ćwiczenia nowych umiejętności, takich jak np. design thinking, praca zespołowa, co zaowocuje w ich przyszłym życiu. Nasza pomoc, to nie jednorazowe akcje, ale długofalowe działania rozwojowe na rzecz dzieci z rodzin o trudnych uwarunkowaniach socjalnych. Obecnie fundacja wspiera ponad 1.300 dzieci.

Więcej informacji znajdziesz klikając na link: Video=Robotics

Obecnie poszukujemy Partnerów, którzy będą współpracować z nami przy wprowadzeniu programu „Z ROBOTYKĄ NA TY” w pięciu szkołach wiejskich. Rozpoczęliśmy cykl nowych zajęć „Z ROBOTYKĄ NA TY”, w trakcie których poprzez zabawę z robotem nasi podopieczni poznają świat programowania oraz uczą się języka angielskiego. Poszukujemy więc Partnerów do współpracy. Koszt wprowadzenia programu, w tym zakupu sprzętu i organizacja zajęć, to około 10.000 PLN dla jednej szkoły.

 Twój 1% daje im szansę na 100% zmiany w ich życiu!

W imieniu podopiecznych,

Virginia Chasey, Prezes Fundacji

Zapraszamy do kontaktu: Marta Waś, Executive Director, marta.was@fcsr.pl

KRS 0000 180 452