Who we are

Who we are

The Foundation for Corporate Social Responsibility is an international network of corporate CEOs working in Poland to affect positive social change through targeted corporate philanthropy. Since 2003 the foundation has been helping to empower and educate children in the poorest rural areas of Poland’s Western Pomerania province. Since 2012 the FCSR Foundation is the beneficiary organization with the National Court Register Number: KRS 0000 180 452.

The Foundation encourages corporations to be Socially Responsible, and to assist them in achieving commercial success in ways that respect ethical values, people in need, their communities and the environment. Realizing that the greatest incentive to participating in social good is to participate in social good itself, the Foundation vigorously develops and supports philanthropic activities. Foundation members live up to their responsibilities to society by being an economic, intellectual and social asset to each community in which they do business.

Our Foundation, operating in rural areas, currently supports over 1,300 children from elementary schools. Since 2017, we also provide support for over 120 disabled children in Slawoborze’s school.

The list of village schools under the assistance of the FCSR Foundation (called „PromiseKids”).

Świdwin District:

 • Szkoła Podstawowa Klępczewo (liquidated)
 • Szkoła Podstawowa Rusinowo (liquidated)
 • Szkoła Podstawowa Lekowo
 • Filialna Szkoła Podstawowa Oparzno
 • Szkoła Podstawowa Bierzwnica
 • Szkoła Podstawowa Brzeżno
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Rzęcino (liquidated)
 • Szkoła Podstawowa Toporzyk
 • Szkoła Podstawowa Nielep
 • Zespół Placówek Specjalnych Sławoborze

Drawsko Pomorskie District:

 • Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie
 • Szkoła Podstawowa Nętno
 • Szkoła Podstawowa Nowe Worowo
 • Liquidated primary schools in the following villages: Zarańsko, Suliszewo
  and Gudowo.

Kim jesteśmy

Fundacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) o nr KRS 0000 180 452 , działającą od 2003 roku. Zrzesza ona korporacje, wyznające ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Motywem działania członków fundacji jest ekonomiczny oraz intelektualny wkład w polepszenie sytuacji ludzi potrzebujących i lokalnych społeczności na terenie najuboższych w Polsce. Obecnie fundacja skupia swoje działania w Zachodniopomorskim, w powiatach Świdwińskim i  Drawskim.

Nasza Fundacja działając na terenach wiejskich wspiera obecnie ponad 1.300 dzieci ze szkół podstawowych. Od 2017 roku zapewniamy również wsparcie dla ponad 120 dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

Wykaz jednostek oświatowych objętych pomocą Fundacji FCSR na przestrzeni lat jej istnienia, zwanych “Podopiecznymi fundacji”:

Powiat Świdwiński:

 • Szkoła Podstawowa w Klępczewie (wygaszona)
 • Szkoła Podstawowa w Rusinowie (wygaszona)
 • Szkoła Podstawowa w Lekowie
 • Filialna Szkoła Podstawowa w Oparznie
 • Szkoła Podstawowa w Bierzwnicy
 • Szkoła Podstawowa w Brzeżnie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rzęcinie (wygaszona)
 • Szkoła Podstawowa w Toporzyku
 • Szkoła Podstawowa w Nielepie
 • Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu

Powiat Drawski:

 • Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim
 • Szkoła Podstawowa w Nętnie
 • Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie
 • Wygasłe Szkoły Podstawowe w miejscowościach: Zarańsko, Suliszewo
  i Gudowo.