Stage Passion - dance and music program

Program wokalno – taneczny

Our program „Stage Passion” has been very popular for 15 years! As music and dance are not a part of the regular school curriculum in schools it is a great adventure for our kids.

Thanks to our regular vocal and dance activities, children gain good physical condition, sensitize themselves musically and develop their creativity by stimulating their imagination.

Throughout the school year, our dancers and singers have the opportunity to try their hand at many stages, starting with local festivals, school picnics and ending with our Dinner Dance gala organized at the best five-star Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre and Marriott Warsaw Hotel in Warsaw. In our „Stage Passion” program participated in 2004 – 2017 over 600 children.

These classes are never boring! Conducted under the watchful eye of Mrs. Basia Kolasińska FCSR Art Director, who with his positive energy and warm smile infects everyone around.


Nasz program „Stage Passion” cieszy się ogromną popularnością już od 15 lat! To tutaj zaczyna się przygoda podopiecznych fundacji FCSR z tańcem i muzyką. Dzięki naszym cyklicznym zajęciom wokalno–tanecznym dzieci zdobywają dobrą kondycję fizyczną, uwrażliwiają się muzycznie i rozwijają swoją kreatywność pobudzając wyobraźnie. W ciągu całego roku szkolnego nasi tancerze i śpiewacy mają okazję próbować swoich sił na wielu scenach, począwszy od wiejskich festynów, pikników szkolnych i konkursów wojewódzkich, a skończywszy na naszej gali Dinner Dance organizowanej w najlepszych pięciogwiazdkowych hotelach Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre oraz Marriott Warsaw Hotel w Warszawie.

W naszym programie „Stage Passion” wzięło udział w latach 2004 – 2017 ponad 600 dzieci.

Zajęcia prowadzone pod czujnym okiem Pani Basi Kolasińskiej FCSR Art Director, która swoją pozytywną energią i ciepłym uśmiechem zaraża wszystkich dookoła.