We Can Dance - Inter School Dance Competition

Międzyszkolny konkurs taneczny

To support the integration of children in the rural community, our FCSR foundation has been conducting a two-stage inter-school dance competition for children and teenagers for five years.

The FCSR kids have the opportunity to present their favorite dance forms, check themselves and promote dance among young dancers.The final of the competition takes place annually in Lekowo. The main sponsor of dancing contest is our member company Coca-Cola HBC Polska!


Aby mocniej zintegrować dzieci ze środowisk wiejskich, nasza fundacja FCSR od pięciu lat prowadzi dwuetapowy międzyszkolny konkurs taneczny dla dzieci i młodzieży. Podopieczni FCSF mają możliwość niezależnej prezentacji ulubionych form tanecznych, sprawdzenia siebie i popularyzację tańca wśród młodych tancerzy. Finał konkursu corocznie odbywa się na terenie Gminnej Hali w Lekowie. Głównym sponsorem konkursu tanecznego jest Coca-Cola HBC Polska!