Annual Ceo trips

The annual „CEO trip” has become one of the Foundation’s most popular events. It is amazing when heads of the largest foreign investors in Poland help one of the poorest regions in our country – the rural areas of the Western Pomerania province.

It is a truly hands-on experience trip with corporate executives really learning about what our Foundation is all about. FSCR’s members have the opportunity to meet our kids, school directors and teachers. They have the chance to get to know parents and better understand the value of the Foundation’s programs.

“It’s good to really see how things work at the Foundation”said Rabobank Polska’s General Manager after handing out dozens of meals to the youngest kids at a school in the town of Oparzno. The Warsaw Intercontinental Hotel Chief Executive concurs with this statement. “You can really see the money is well spent,” he said as a group of older students gathered around to admire the mini-van in which their lunches arrived.

Also, President of Coca-Cola Poland, Cargill Poland General Manager and EDS Country Manager rolled up their sleeves to cook and serve food to local children for a day.

We are very happy to see that corporate social responsibility in Poland is becoming more and more common practice not only among big corporations, but also among smaller enterprises. Business operations can give real satisfaction when they support also non-business goals and objectives.

Here’s the list of companies whose CEOs took part in the „CEO Trip” venture:

 1. Chief Executive Officer of the British Polish Chamber of Commerce
 2. Country General Manager of Athlon Car Lease
 3. Country General Manager of Dell Polska
 4. Country General Manager, Hays
 5. Country General Manager, Pelikan Polska
 6. Członek Zarządu Lacrosse Language Consultancy
 7. Członek Zarządu Lovells Law
 8. Członek Zarządu Norton Rose Law
 9. GM  De Lage Landen
 10. GM  Discipline Media
 11. GM Athlon Leasing
 12. GM Cargill Polska
 13. GM Coca-Cola HBC Polska,
 14. GM Makro Cash & Carry w Koszalinie
 15. GM Rabobank Polska
 16. GM Travel Express
 17. GM Randstad Poland
 18. GM Warszawskie Centrum Expo XX
 19. GM Orco Poland Sp. z o.o.
 20. GM Dehora International
 21. PA&C Manager, Coca-Cola HBC
 22. GM Gladstone Consulting Ltd, (Stonewell Consulting)
 23. GM Gooday Films
 24. Regional Operating Officer Central Europe, Metro Cash and Carry International
 25. GM Cargill Polska
 26. GM EDS
 27. InterContinental Warsaw Hotel Chef
 28. GM Trendy Food
 29. GM New Warsaw Express

Visit our photo gallery on the right.  

„DOROCZNA WYCIECZKA Z CEO”

Szefowie firm zrzeszonych w Fundacji FCSR odwiedzają naszych podopiecznych

Nasza „Doroczna wycieczka CEO” umożliwia przedstawicielom firm zrzeszonych w Fundacji spotkanie z naszymi podopiecznymi. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu członkowie nie tylko przekazują środki na rzecz Fundacji, ale także aktywnie uczestniczą w bezpośrednich działaniach skierowanych do potrzebujących dzieci. Możliwość spotkania i rozmowy z osobami, do których trafia nasza pomoc, umacnia nas w przekonaniu, że prowadzona przez Fundację działalność jest potrzebna i wartościowa.

Podczas wycieczki członkowie dowiadują się, jak w praktyce działa nasza Fundacja; mają także okazję poznać naszych podopiecznych, dyrekcję szkoły, nauczycieli i rodziców. Bezpośredni kontakt z działaniami Fundacji pozwala im lepiej zrozumieć wartość, jaką dla naszych dzieci niosą programy, które realizujemy.

“Dobrze jest zobaczyć na żywo, jak działa Fundacja” – mówi Dyrektor Generalny Rabobank Polska po tym, jak wydał dziesiątki posiłków najmłodszym dzieciom ze szkoły w Oparznie. Podobnymi wrażeniami dzieli się Dyrektor Zarządzający hotelu Intercontinental w Warszawie. “To są naprawdę dobrze wydane pieniądze,” powiedział grupie starszych uczniów, zebranych wokół mini-vana, którym przywieziono lunch.  

Również Prezes Coca-Cola Poland, Dyrektor Wykonawczy Cargill Poland oraz Dyrektor na Polskę EDS zakasali rękawy, żeby przez jeden dzień gotować posiłki dzieciom.

Cieszy nas fakt, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest w Polsce coraz powszechniejszą praktyką nie tylko wśród wielkich korporacji, ale także mniejszych przedsiębiorstw. Działalność biznesowa przynosi prawdziwą satysfakcję, kiedy wspiera realizację także niebiznesowych celów.